نخستین خوشه های برنج در مازندران نمایان شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نمایان شدن نخستین خوشه های برنج در سال زراعی 98-97 در اراضی شالیزاری شهرستان آمل خبرداد. به گزارش عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ؛

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : خوشبختانه زحمات و تلاش های شبانه روزی کشاورزان برنجکار مازندران بعد از گذشت دو ماه از فصل کشت و کار برنج نتیجه دارد و نخستین خوشه های برنج در مازندران نمایان شد و در این رابطه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ابتدای فصل شروع کاشت برنج در مازندران تا کنون 40 هزار تن انواع کود کشاورزی توسط 270 کارگزار تحت پوشش در بین کشاورزان برنجکار در 22 شهرستان استان مازندران توزیع نمود./

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید