اخبار

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ، 
 
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان صبح امروز پنجشنبه 25  آذر ماه 1400 در گفتگو با خبرنگار ما از صادرشدن  تعداد 62،643 الکترونیک در سامانه پایش وکنترل موادکودی وسامانه حمل ونقل وتوزیع نهاده های کشاورزی در استان لرستان خبر داد.
مهندس کامران ماسوری با اعلام این خبر گفت :آموزش عملی به صورت حضور میدانی، عملی و مجازی در تمام استان لرستان توسط گروه آموزشی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان (آقایان آریافرد وسپهوند)در حال آموزش وپیاده سازی ست.