اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 80 تن کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل در شهرستان  بابل  در 8 ماهه سال جاری خبر داد

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود

 کود سوپرفسفات تریپل تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزار توزیع بخش خصوصی  تحت پوشش آقای ابراهیم علیزاده در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان  بابل توزیع شد