اخبار

مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مصاحبه با  روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام نمودند

در خصوص اجرای کشت قراردادی گندم در سال زراعی جاری اعلام نمودند که «اجرای طرح کشت قراردادی گندم بعنوان یک مدل موفق و تجربه شده در سایر محصولات کشاورزی، تسهیلات و ظرفیت‌های بسیار مناسبی را برای طرفین قرارداد به ویژه کشاورزان زحمتکش مهیا ساخته و منجر به کاهش معنادار دغدغه‌های آنها خواهد شد. وی در ادامه این مصاحبه اعلام داشتند که با عنایت به مزایای اجرای این طرح برای بخش کشاورزی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از همان ابتدا از اجرای این طرح پشتیبانی نموده و علی‌رغم محدودیت‌های مالی و اعتباری نسبت به تأمین کودهای یارانه‌ای موردنیاز آن اقدام نمود.

مهندس رسولی اعلام داشتند که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در (7) استان: خوزستان، فارس، گلستان، بوشهر، هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان‌وبلوچستان نسبت به تأمین کودهای یارانه‌ای مورد نیاز کشاورزان مشمول این طرح در وسعت 250000 هکتار اقدام و کودهای موصوف بتدریج از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. علاوه بر (7) استان مذکور، این شرکت نسبت به تأمین کودهای یارانه‌ای موردنیاز کشاورزان مشمول کشت قراردادی با سازمان تعاون روستایی در (10) استان دیگر نیز اقدام و کودهای موردنیاز آنها را تأمین نمود. بدین‌ترتیب در اولین سال اجرای طرح کشت قراردادی گندم در (17) استان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کودهای مورد نیاز تأمین و تحویل شبکه توزیع گردید. مهندس رسولی اظهار نمودند که برای سال آتی برنامه مفصلی در این خصوص پیش‌بینی شده و مقرر شده است که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی علاوه بر کودهای یارانه‌ای ازته، فسفاته و پتاسه موردنیاز کشت قراردادی، نسبت به تأمین انواع بذور و سموم موردنیاز این طرح نیز اقدام نموده و کلیه نهاده‌های موردنیاز تولید گندم توسط این شرکت تأمین و در مقطع کشت در اختیار کشاورزان عزیز قرار داده شود.

در پایان مصاحبه مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار امیدواری نمودند که با عنایت به تجربه‌ای که در سال‌جاری در اجرای کشت قراردادی گندم به دست آمده است، انشاءالله در سال آینده بخش اعظم کشت گندم در کشور در قالب طرح کشت قراردادی عملیاتی شود.