اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ، 
 

پنجمین جلسه وبینار بررسی وضعیت اجرای طرح کشت قراردادی گندم در کشورباحضور مجازی مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی شعبه لرستان در این جلسه برگزار شد.