در سی و یکمین جلسه کارگروه طرح خودکفایی کودهای کشاورزی:

امضای تفاهم نامه همکاری با دو شرکت داخلی تولیدکننده کودهای کشاورزی در حضور قائم مقام وزیرجهادکشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

صبح امروز، با حضور سردارکاظمینی قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی، سی و یکمین جلسه کارگروه طرح خودکفایی کودهای کشاورزی برگزار و در این جلسه تفاهم نامه همکاری با دو شرکت داخلی جهت بهره برداری از معادن خاک فسفات و تولید انواع کودهای کشاورزی به امضای طرفین رسید.

مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی در ابتدای این جلسه به ارایه گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای اجرایی طرح خودکفایی طی یک و نیم سال اخیر، پرداخت. درادامه ایشان از انعقاد قرارداد همکاری با تولیدکنندگان داخلی به ظرفیت 2910000 تن برای تولید انواع کودهای کشاورزی در غالب 22 پروژه به عنوان اولویت های خودکفایی کشور در حوزه کودهای کشاورزی خبر داد. در این گزارش ایشان اعلام کردند که با توجه به نیاز کشور به انواع کودهای فسفاته و پتاسه، در چهارچوب این طرح تلاش کردیم تا نیاز به مواد اولیه برای تولید این نوع کودها، با تکیه بر استحصال و بهره برداری از معادن داخلی فسفات و پتاس مرتفع گردد.

مهندس حمیدرسولی در این جلسه بر افزایش معنادار ظرفیت تولید کودهای کشاورزی به ویژه کودهای فسفاته و پتاسه پس از راه اندازی پروژه های خودکفایی کشور اشاره نموده و اعلام داشتند که در قالب طرح های مذکور ظرفیت تولید کودهای فسفاته و پتاسه کشور طی سال جاری نسبت به سال قبل بیش از 100 درصد رشد داشته است.

در این جلسه سردار کاظمینی قائم مقام وزیرجهادکشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی ضمن تشریح چهارچوب مفهوم امنیت غذایی از دید منافع ملی به اهمیت فعالیت های شرکت های داخلی در حوزه تامین کودهای کشاورزی پرداخته و بر تداوم فعالیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با توجه به یکصدسال سابقه فعالیت شرکت در حوزه نهاده های کشاورزی و شبکه گسترده کارگزاران این شرکت، تاکید و از فعالیت های انجام شده این شرکت طی یک سال و نیم گذشته در چهارچوب طرح خودکفایی کودهای کشاورزی، تقدیر کرد و در پایان سخنرانی خود بر تامین مکفی و افزایش ذخایر کودی کشور تاکید نمودند.

پیش از امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت های معین کانساران طوس و گروه صنعتی بوزرجمهر، مدیران شرکت های مذکور به تشریح و گزارش فعالیت های انجام شده و پروژه های در دست اجرای خود برای بهره برداری از معادن خاک فسفات و تولید انواع کودهای کشاورزی، پرداختند.

در پایان این جلسه تفاهم نامه همکاری بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی و شرکت های مورد اشاره به امضا رسید.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تکیه بر سوابق و توانمندی های خود در یک سال و نیم گذشته، مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی شده است. این شرکت، با برگزاری 36 فراخوان و 34 مناقصه داخلی طی این مدت، در حال حاضر برای تامین و تولید2910000 تن انواع کودهای کشاورزی با تولیدکنندگان داخلی، قرارداهمکاری به امضا رسانده و پیش بینی می گردد ظرف حداکثر 3 سال آینده در چهارچوب این قراردادهای همکاری، نیاز کشور به  کودهای کشاورزی به طور کامل از منابع داخلی، تامین گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید