عملیات کیل گیری مزرعه گندم طرح الگویی تغذیه گیاهی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران عملیات کیل گیری و برآورد عملکرد محصول مزرعه گندم رقم پیشتاز مادری در مزرعه دکتر نظام مافی بهره بردار منتخب پایلوت تغذیه گیاهی در شهرستان ورامین با حضورکارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران و تولیدکنندگان کودهای شیمیایی طرف قرارداد در مورخ 98/3/20 صورت گرفت . مهندس ثقفی رئیس اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، گفت : نمونه های متعلق به هر قطعه جهت برآورد عملکرد توصیه های کودی مشارکت کنندگان در طرح پایلوت به طور دقیق استخراج شد. وی سطح زیر کشت گندم را 12هکتار عنوان کرد و اذعان داشت: علاوه بر تعیین میزان عملکرد ، پارامترهایی نظیر قیمت تمام شده و کیفیت بذر تولیدی در واحد سطح نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید