دیدار مدیر سمنان از استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سمنان با حضور در اتاق کار مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نزدیک در جریان فعالیت ها و اقدامات این استان در زمینه تامین و توزیع نهاده های کشاورزی مورد نیاز بخش کشاورزی این استان قرار گرفت 

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، در این دیدار مهندس افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، استان مازندران را به عنوان یکی از استانهای قطب در بخش کشاورزی اعلام کرد و افزود برای تحقق اهداف بخش کشاورزی آماده هر گونه همکاری مساعدت با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران هستیم و دراین دیدار همچنین مهندس سلطانی مدیر مازندران از حسن توجه و بذل عنایت مهندس افضلی مدیر سمنان به استان مازندران قدردانی نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید