حمل کود خرید شده کارگزاران کمتر از 24 ساعت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از حمل کود خریداری شده کارگزاران در کمتر از یکروز خبر داد. ایشان اعلام نمودند: با توجه به تخصیص سهمیه البرز و ذخیره سازی مناسب انواع کودهای کشاورزی در انبارهای سازمانی این استان کود خرید شده عاملین را ظرف کمتر از 24 ساعت به انبارهای کارگزاران ارسال می نماید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید