تسریع در کیسه گیری کود اوره در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از سرعت بخشی عملیات کیسه گیری کود اوره برای مصارف بخش کشاورزی این استان خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: با توجه به کاربرد وسیع کود کشاورزی از نوع اوره در استان مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 9500تن کود اوره فله در استان مازندران بعد از عملیات کیسه گیری توسط 270کارگزار تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در شهرستانهای استان مازندران براساس سهمیه های درنظر گرفته شده توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید