برگزاری مناقصه خرید دو نوع کود از تولید کنندگان داخل

برگزاری مناقصه های سوپر فسفات ساده گرانوله وسوپر فسفات تریپل گرانوله

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

هم اکنون مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دونوع کود سوپر فسفات ساده گرانوله و سوپر فسفات تریپل گرانوله به مقادیر 30هزار تن و 50 هزار تن از تولید کنندگان داخل  با حضور اعضاءمحترم کمیسیون معاملات ستاد در دفتر مرکزی شرکت در حال برگزاری می باشد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید