برگزاری مناقصه بین المللی خرید کود

برگزاری مناقصه خرید 4 محموله 30 هزار تنی

به  گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

امروز در دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مناقصه عمومی بین المللی یک مرحله ای خرید 4 محموله 30 هزار تنی کود سوپر فسفات تریپل گرانوله راس ساعت 14 با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات برگزار گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید