4472 تن انواع کود پتاسه در گلستان تامین شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید هزار جریبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با اعلام خبر گفت: عنصر پتاسیم در تغذیه گیاهی به عنوان کیفیت لقب گرفته است که در اثر کشت و برداشت محصولات زراعی در سالیان متمادی ذخیره این عنصر در خاک های مناطق استان کاهش یافته است که ضرورت دارد کشاورزان همراه با مصرف کود های فسفر، ازت  از کود پتاسیم در مزارع استفاده کنند و  همچنین از تامین 4472 تن کود پتاسه در سه ماهه اول سال جاری خبر داد این کود ها شامل2044 تن کود کلرو پتاسیم و2428 تن کود سولفات پتاسیم می باشد  ودر  خاتمه  از اثرات  و خو اص پتاسیم گفت: استفاده از کود پتاسیم موجب افزایش کیفیت و عملکرد محصول، کاهش تنش سرمازدگی و خشکی، افزایش مقاومت گیاه در مقابل آفات و بیماری ها و افزایش راندمان آبیاری می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید