توزیع نهاد های کشاورزی در سه ماهه ابتدای سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان، از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بیش از 20000 تن از انواع کودهای شیمیایی در استان توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید