اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

آقای علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تامین و حمل مقدار  252 تن کود شیمیایی اوره در هفته دوم دی ماه سال جاری به استان آذربایجان غربی خبر داد.