اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از رسیدگی به مشکلات سامانه کودی در مراکز خدمات چنقرالوی پل، زینالو و باراندوز توسط نماینده محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در روز شنبه مورخ 18 دی ماه سال 1400 خبر داد.