اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین و توزیع ۴۷۴ تن انواع کود شیمیایی از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان تنگستان خبر داد.

مهندس رضائی بیان کرد: انواع کود ارسال شده، باهماهنگى جهادكشاورزى و توسط کارگزار طرف قرارداد بین کشاورزان عزیز توزیع شده است.