اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

روز دوشنبه 20 دی ماه مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی به همراه ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی به همراه معاونین و مدیران کل دستگاههای تابعه به منظور عرض تبریک انتصاب با دکتر حسین نژاد استاندار جدید خراسان شمالی دیدار نمودند. در این دیدار گزارشی توسط دستگاههای زیر مجموعه سازمان از بخش های مختلف کشاورزی استان به استاندار محترم ارائه شد.