اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع  انواع کود دهلران و بدره  استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 18895 تن و نیم انواع کود بین کشاورزان دو شهرستان  دهلران و بدره  توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین انواع کود توزیع شده از این مقدار 18619 تن مربوط به شهرستان دهلران بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

 

کلمات کلیدی : کود ایلام کشاورزان