تامین 10 تن کود کشاورزی فسفات تریپل (TSP) در دی ماه سال زراعی جاری1401-400 1از طریق کارگزاری سید مهدی حقانی، در شهرستان تالش استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین 10 تن کود کشاورزی فسفات تریپل واز طریق کارگزاری بخش خصوصی سید مهدی حقانی در شهرستان تالش دی ماه سال زراعی جاری (1401-1400) که می بایست از طریق صدور حواله الکترونیک توزیع شود، خبر داد

مهندس قاسم نعمتی با بیان اینکه طبق برنامه ابلاغی سال زراعی 4011-1400 و برش شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق کارگزاری رسمی و مجاز توزیع نهاده های کشاورزی سید مهدی حقانی در شهرستان تالش گیلان جهت اجرای وظایف کارگزاری این شرکت، در تامین به موقع و کافی نهاده ها در تولید محصول کشاورزی منطقه و ارتقاء امنیت غذایی کشور این میزان بین  بهره برداران زراعت حوزه عمل این کارگزاری در شهرستان مذکور خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید