اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ، 

امروز چهارشنبه 22 دی ماه 1400نشست مشترک مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات مدیر شرکت  لرستان با همکاران این شرکت در شعبه لرستان  در مورد کشاورزی قراردادی وتحویل کود به کشاورزان طرف قرارداد برگزار شد.