اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

نعمت قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان به منظور آشنایی بیشتر با پرسنل و روند اجرای امور در بخش های مختلف که، با حضور عضو محترم هیت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت، مشاور محترم مدیر عامل و مدیر هماهنگی امور استانها و کارشناس مسئول امور استانها و نقل و انتقال در محل سالن اجتماعات روز یکشنبه مورخ 19 دی ماه خبر داد.