اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از تامین و تحویل  مقدار 75 تن انواع  کودهای شیمایی    در دیماه سال جاری به شهرستان دلیجان  خبر داد .

وی افزود کودهای  حمل شده توسط کارگزاران تحت پوشش و با هماهنگی مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستانهای مذکور  در اختیار کشاورزان منطقه ،  قرارگرفته و توزیع شده است .