اخبار

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان,از توزیع و تدارک 45 تن  کود کلرور پتاسیم پودری  تا تاریخ 13 آذرسال 1400 خبر داد که  این مقدار توسط  7 کارگزاری در سطح شهرستان توزیع می شود

کلمات کلیدی : توزیع کود