اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

دیدار رئیس اتحادیه تعاون روستایی شهرستان رشت در صبح روز دوشنبه مورخ 20 دی ماه با سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان نشست داشتند

در این نشست رئیس اتحادیه  تعاون روستایی شهرستان رشت به همراه اعضائ هیت مدیره ضمن تبریک انتصاب مهندس نعمت قاسمی به عنوان سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در خصوص وضعیت تامین و توزیع  کودهای شیمیایی هماهنگی های لازم را داشتند.