دیدار رئیس تعاون روستایی با سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

نشست مدیر تعاون روستایی استان با مهندس قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در ملاقات و تبریک انتصاب مهندس نعمت قاسمی به عنوان سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان که در خصوص وضعیت تامین و توزیع  کودهای شیمیایی و صدور حواله الکترونیک خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید