اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

نشست مدیر تعاون روستایی استان با مهندس قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در ملاقات و تبریک انتصاب مهندس نعمت قاسمی به عنوان سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان که در خصوص وضعیت تامین و توزیع  کودهای شیمیایی و صدور حواله الکترونیک خبر داد.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/