توزیع

توزیع 10 تن کود کلرور پتاسیم پودری در شهرستان مینودشت گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان,از توزیع و تدارک 10 تن  کود کلرور پتاسیم پودری  تا تاریخ 13 آذرسال 1400 خبر داد که  این مقدار توسط  4کارگزاری در سطح شهرستان توزیع می شود

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید