اخبار

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

بازدید سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از پروسس بذر برنج آنام (مادری)خریداری شده از پیمانکاران تولید بذر استان در تاریخ 20 دی ماه 1400 خبر داد.

سرپرست شرکت با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در جهت سیاست راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در خوداتکایی تولید برنج و بر اساس برنامه پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی مبادرت به خرید شلتوک ارقام مختلف برنج نموده که در حال عملیات پروسس بذر می باشد.

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/