بازدید سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از سایت بوجاری بذر برنج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در بازدید و سرکشی  سایت بذر بوجاری برنج  به همراه حسابدار امین اموال و مسئول انبار بذر در روز دو شنبه مورخ 22 دی ماه  1400 خبر داد 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید