اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در بازدید و سرکشی  سایت بذر بوجاری برنج  به همراه حسابدار امین اموال و مسئول انبار بذر در روز دو شنبه مورخ 22 دی ماه  1400 خبر داد 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/