اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع  انواع کود سرابله و ایلام  استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 6797 تن انواع کود بین کشاورزان دو شهرستان  سرابله و ایلام  توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین انواع کود توزیع شده از این مقدار 5986 تن مربوط به شهرستان سرابله بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

 

کلمات کلیدی : کود ایلام کشاورزان