اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود اوره آبدانان و سرابله استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 8265 تن کود اوره بین کشاورزان دو شهرستان آبدانان و سرابله توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین کود اوره توزیع شده از این مقدار 5864 تن مربوط به شهرستان سرابله بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

 

کلمات کلیدی : کود ایلام کشاورزان