اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود اوره آبدانان و ایلام استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 3192 تن کود اوره بین کشاورزان دو شهرستان آبدانان و ایلام توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین کود اوره توزیع شده از این مقدار 2401 تن مربوط به شهرستان آبدانان بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

کلمات کلیدی : کود ایلام کشاورزان