تخلیه ۵۰ تن کود شیمیایی اوره ارسالی در انبار سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: میزان ۵۰ تن کود شیمیایی اوره در مورخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰، در انبارهای سازمانی کود استان تخلیه  و ذخیره سازی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید