اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود سوپر فسفات تریپل آبدانان و ملکشاهی استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 55 تن کود سوپر فسفات تریپل بین کشاورزان دو شهرستان آبدانان و ملکشاهی توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین کود سوپر فسفات تریپل توزیع شده از این مقدار 45 تن مربوط به شهرستان آبدانان بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

کلمات کلیدی : کود ایلام کشاورزان