اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: میزان ۱۳ تن کود شیمیایی اوره، ۱۱ تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل و ۱۱ تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم از مبدا انبارهای سازمانی این شرکت به مقصد انبار کارگزاری بخش خصوصی ( بهمن رضائی) شهر بوشکان شهرستان دشتستان در مورخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ حمل گردید.

مهندس رضائی در ادامه افزود: کودهای ارسالی با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این شهرستان ارسال شد و توسط کارگزاری منطقه با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توزیع می گردد.