اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛

درمورخ 20 دی ماه مقدار 104 تن کود اوره از مبداء بندر امام و از کشتی آونگ جهت توزیع بین کشاورزان منطقه بوئین زهرا به انبار تعاونی کوشش بصورت مستقیم حمل  شده است.