اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛

درمورخ 20 دی ماه مقدار 7 تن کود اوره و 3 تن کود فسفات گرانوله 13% از انبار سازمانی استان جهت توزیع بین کشاورزان منطقه کوهین به انبار کارگزاری احمد خانی  حمل و تخلیه شده است.