اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام نمود :

در راستای تدارک و تأمین کودهای کشاورزی موردنیاز کشت پاییزه سال زراعی 1401-1400، از ابتدای کشت پاییزه تا کنون مقدار 364 تن کود ازته، 53 تن کود پتاسه و 65 تن کود فسفاته جهت مصرف در مزارع کلزا، جو و گندم به شهرستان کوار حمل گردید.

وی با اعلام مطلب فوق افزود : کودهای شیمیایی یارانه ای فوق توسط شبکه گسترده کارگزاران مستقر در آن شهرستان اعم از بخش خصوصی، شرکت تعاونی روستائی و شرکت تعاونی تولید خریداری و با حواله مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بین کشاورزان واجد شرایط توزیع می گردد.

ابراهیمی زاده ابراز کرد : کودهای شیمیایی به منظور افزایش میزان محصول، ارتقا کیفیت محصول تولیدی و یا بهبود کیفیت خاک مورد استفاده قرار می گیرند.

کلمات کلیدی : استان فارس