حضور و بازدید مدیریت استان البرز از انبارها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز آقای مهندس ندرلو با حضور در انبارهای سازمانی از وضعیت موجود بازدید ویژه نموده و مسائل و مشکلات موجود را بررسی و نکات لازم به ادارات ذیربط جهت بهبود عملکرد و اثر بخشی بیشتر اعلام نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید