اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

صبح روز گذشته سه شنبه (22 دی) معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به همراه نماینده مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال از مزارع تولید بذر گندم آقای اصغری، در روستای سهل آباد شهرستان نهبندان بازدید کردند.