بازدید از مزارع تولید بذر سهل آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

صبح روز گذشته سه شنبه (22 دی) معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به همراه نماینده مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال از مزارع تولید بذر گندم آقای اصغری، در روستای سهل آباد شهرستان نهبندان بازدید کردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید