ارسال کود شیمیایی اوره به شهرستان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 78 تن کود شیمیایی اوره به شهرستان زنجان خبر داد . کود مذکور از طریق شرکت گستره سپر در میان کشاورزان منطقه توزیع خواهد شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید