توزیع انواع کود خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : در آذر ماه مقدار 2048 تن انواع کود به انبار کارگزاران برای توزیع بین کشاورزان متقاضی فرستاده شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید