اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در نه ماه ابتدای سال مقدار 1120 تن کود شیمیایی توسط کارگزاری بهدشت در شهرستان بشرویه تامین و بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.