اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین ؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از تخصیص 500تن کود شیمیایی اوره از مبداء پتروشیمی لردگان خبرداد؛

وی در ادامه افزود؛در مورخ 11 دی ماه سالجاری 500 تن کود شیمیایی اوره از مبداء پتروشیمی لردگان به این استان تخصیص داده شده که تا کنون 50 تن به این استان حمل  شده است. 

کلمات کلیدی : تخصیص لردگان قزوین اوره