سهم انواع کود کارگزاری چاهک موسویه در نه ماهه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در نه ماه ابتدای سال مقدار 105 تن کود شیمیایی توسط کارگزاری چاهک موسویه تامین و بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید