میزان توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستانهای آبدانان و ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود سولفات پتاسیم آبدانان و ایلام استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 50 تن کود سولفات پتاسیم بین کشاورزان دو شهرستان آبدانان و ایلام توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین کود سولفات پتاسیم توزیع شده از این مقدار 42 تن و نیم مربوط به شهرستان آبدانان بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید