اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود سولفات پتاسیم آبدانان و مهران استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 90 تن و نیم کود سولفات پتاسیم بین کشاورزان دو شهرستان آبدانان و مهران توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین کود سولفات پتاسیم توزیع شده از این مقدار 48 تن مربوط به شهرستان مهران بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

کلمات کلیدی : کود ایلام کشاورزان